Life-long Learning for Professionals

Upcoming courses and activities in English for professionals at the School of Engineering

Product and Production Platforms

Online, quarter speed, 5 credits

Strengthen your competence in platform-based development and modularization to better handle variations and changes in e.g. customer needs and demands. The course introduces the concept of product and production platforms and goes through methods and tools for analysis, planning and development of product and production platforms.

Starting March 2021.

Challenge-driven Operations Development

Online, quarter speed, 5 credits

This course focuses on how middle managers in operations should manage development work. In the course we systematically analyze the origin of development initiatives, goal setting in development work and choice of strategy for implementing development initiatives. The course is practice oriented and real-life challenges are used in all parts.

Next start January 2022.

Human Factors Engineering

Online, quarter speed, 5 credits

The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed considering people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency, sustainability and well-being.

Next start January 2022.

Changeable and Reconfigurable Production

Online, quarter speed, 5 credits

The purpose of the course is to build competence in design and development about changeable production systems to provide efficient production to better deal with variations in e.g. product types and volumes. The course focuses on changeable, reconfigurable and flexible production concepts and production solutions.

Next start January 2022.

Maintenance for Production Performance

Online, quarter speed, 5 credits

With a starting point in the concept of dependability this course offers a holistic view on maintenance development. One of its purposes is to help you motivate a maintenance strategy to develop your company’s production performance.

Next start January 2022.

CAD - Grundläggande solidmodellering
7,5hp

Mer information kommer inom kort.

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Online, quarter speed, 3 credits

En omfattande introduktion till Explainable AI (XAI) med relevanta begrepp såsom tolkningsbarhet, transparens och black-box maskininlärningsmetoder. Vi fokuserar på de senaste metoderna för att generera förklaringar och vi studerar frågor som relaterar till AI som beslutsstöd, interaktion med AI och intelligenta system samt deras utvärdering.

Agile Production Development

Online, quarter speed, 5 credits

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Automation - Possibilities and Challenges

Online, quarter speed, 5 credits

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier
och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

This course is designed for students/professionals wishing to increase their intercultural understanding and to gain the tools for building international ties. Focus is placed on the application of theory and research in intercultural communication.

Lean Produktion
Jönköping, kvartsfart, 7,5hp

Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Det operativa ledarskapet
Jönköping, kvartsfart, 15hp

Kursen vänder sig till personer med intresse inom och/eller för det operativa ledarskapet i arbetslivet. Kursens fokus är ledarskap och arbetsgrupp. Deltagarna får pröva och utveckla verktyg och metoder att använda i det praktiska ledarskapet för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till verksamhetens mål.

På Tekniska Högskolan finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden

  • Byggnadsteknik
  • Belysningsvetenskap
  • Datateknik
  • Informatik
  • Verksamhetsutveckling
  • Produktionssystem
  • Logistik
  • Produktutveckling
  • Material och tillverkning
  • Gjutna material/komponenter och processer

Utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Var med och påverka innehållet i JTHs satsning för livslångt lärande!
Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Läs mer!

Life-long Learning

School of Engineering offers from short online courses to full programs for professionals at advanced level.

Contacts us to discuss future opportunities!