Uppdragsutbildning

Accelerating a Sustainability Transition, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Att leda kollegialt lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Data-Driven Operations Planning and Control, 5hp

Data, IT, informatik,Teknik och teknisk industri

Det Operativa Ledarskapet

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Digital Supply Chain Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Ekonomistyrning för små och medelstora företag, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Samhälls- och beteendevetenskap,Lärare

Formmaterial i gjuteriteknik (Moulding Materials in Foundry Technology)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Forskningscirklar för forskningsbaserat lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Förskolekurs - Matematikdidaktik i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Gjutdesign och kalkylering (Cast design and calculation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Gjutfelsanalys (Analysis of Casting Defects)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Haverianalys (Failure analysis)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Historia för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Interkulturell och internationell kommunikation

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Komponentgjutning (Component casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lyssnandets pedagogik i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lärarlyftet

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Materialprovning (Material testing and characterisation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Miljökonsekvensbedömning av gjutgods (Environmental Impact Assessment of Castings)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Modellering och simulering av gjutning (Modelling and Simulation of Casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5 hp

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Nyanlända barn och elever

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs, 3 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Projektledning

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rektorsakademin

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Smält metalls processteknik - Aluminiumlegeringar (Liquid Metal Processing - Aluminum Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Smält metalls processteknik - Järnlegeringar (Liquid Metal Processing - Ferrous Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Specialpedagogik för lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Stelningsprocesser (Solidification Processing)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Strategic Competence Development, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Strategic Human Resource Management, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Studiehandledning på modersmål i teori och praktik, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Sustainability and Responsible Ownership, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Swedish Language for staff - Swelang

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utemiljön som en lärande arena för förskolan - vad bjuder vi ut till?

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Videoproduktion

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare