Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Developmental Sciences and Intervention Processes 15 Credits

Kursen fokuserar på barns delaktighet och vardagsfungerande i olika miljöer, såsom familj, förskola/skola, hälso-och sjukvård och samhälle. Den presenterar ett systemteoretiskt perspektiv på kartläggning och åtgärder för barn i behov av särskilt stöd utöver vad som erbjuds alla barn. Kursen är en del av ett engelskspråkigt, internationellt, tvärvetenskapligt magisterprogram.

Course Contents

  • Ethical issues in, and rationale and policy for childhood interventions
  • Developmental frameworks for childhood interventions
  • Collaborative approaches for intervention processes
  • Methods and practices in implementing and evaluating interventions

Prerequisites

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from requirement in Swedish.

Level of Education: Master
Course code/Ladok code: LDSR29
The course is conducted at: School of Education and Communication

Previous and ongoing course occasions

Type of course
Program
Study type
Campus
Semester
Spring 2022: Apr 04 - Jun 12
Rate of Study
100%
Language
English
Location
Jönköping
Time
Day
Examiner
Karin Bertills
Examiner
Eva Björck
Course coordinator
Qi Meng
Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students
22500kr
Syllabus
HTML  PDF
Application code
HJ-L2013
Last modified 2023-10-11 08:03:40