Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Developmental Sciences and Intervention Processes 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen fokuserar på barns delaktighet och vardagsfungerande i olika miljöer, såsom familj, förskola/skola, hälso-och sjukvård och samhälle. Den presenterar ett systemteoretiskt perspektiv på kartläggning och åtgärder för barn i behov av särskilt stöd utöver vad som erbjuds alla barn. Kursen är en del av ett engelskspråkigt, internationellt, tvärvetenskapligt magisterprogram.

Kursinnehåll

  • Utvecklingsteorier
  • Systemteoretiska modeller
  • Kollaborativa metoder för kartläggning och problemlösningsprocesser
  • Modeller för interventioner och tillämpning och utvärdering av dessa
  • Etiska aspekter på intervention för barn och unga i behov av särskilt stöd

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from requirement in Swedish.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LDSR29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Karin Bertills
Examinator
Eva Björck
Kursansvarig
Qi Meng
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2013
Senast ändrad 2023-10-11 08:03:40