student
2015-09-02

2015-09-02

Informationsträffar om MFS-stipendiet

Funderar du på att skriva din C-uppsats eller ditt ex-jobb utomlands? Då borde du komma på någon av Jönköping Universitys informationsträffar om MFS- stipendiet.

Under hösten finns det möjlighet att gå på två informationsträffar angående MFS-stipendiet. Den första träffen sker den 1 september på Högskolan för lärande kommunikation och den andra hålls den 10 september på Hälsohögskolan.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland under 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling. Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete på C eller D-nivå i ett utvecklingsland.

För anmälan och mer information, se kalendarium.