student
2015-10-15

2015-10-15

Dina åsikter är viktiga!

Ta din chans att påverka Jönköping University -delta i världens största studentundersökning. 

Svara på frågor om Jönköping University och din studiesituation i världens största studentundersökning: International Student Barometer (ISB).

Information om undersökningen och länk till enkäten.

Jag vill göra undersökningen direkt!

Webbenkäten öppen till och med den 27 november.