student
2016-05-12

2016-05-12

Etikundervisningens etik

Torsdagen den 19 maj är det dags för vårens sista offentliga föreläsning. Helena Anderström, Licentiand i lärande, kommer då att berätta om problem och möjligheter i etikundervisning i skolåren 4–6.

Att utveckla elevers etiska medvetenhet är ett av skolans övergripande mål. Inom området har religionsämnet en utpräglad roll, vilket framgår i kursplanerna för ämnet. Det finns dock få studier som undersöker hur lärare i religion arbetar med etikområdet. Helena Anderström har undersökt hur lärare i skolåren 4–6 arbetar med etik och hur detta arbete förhåller sig till skolans uppdrag och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Torsdag 19 maj, kl 18.30, sal Hc113 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation.

Mer information om vårens offentliga föreläsningar hittar du här.

Välkommen!