student
2017-10-09

2017-10-09

Sök MFS-stipendiet

Nästa deadline för att ansöka om att göra Minor Field Studies är 15 november. Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete i ett utvecklingsland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Läs mer och ansök här.