student
2017-11-15

2017-11-15

JU:s arbete för likabehandling och jämställdhet

I skenet av den pågående samhällsdebatten har vi på Jönköping University fått frågor om hur vi arbetar för att säkerställa en god studie- och arbetsmiljö för våra studenter och anställda.

Jönköping University arbetar aktivt med att förebygga och förhindra att anställda och studenter utsätts för diskriminering eller sexuella trakasserier. Därför finns en rutin för hur vi kan hjälpa och stötta våra studenter om de skulle uppleva kränkande särbehandling eller trakasserier av någon form.

Målet är att alla på JU, studenter som personal, ska kunna gå till sin studie-/arbetsplats och känna sig trygga och säkra oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation eller religiös åskådning.

Om du som student på JU upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande särbehandling, ska du genast ta kontakt med ett ombud som du känner förtroende för. Du kan höra av dig till Studentkåren, Studenthälsan eller särskilda ombudsmän för likabehandling (OLIK). På sidan Likabehandling hittar du beskrivet hur du går tillväga för att få stöd och hjälp med ditt ärende.

En förutsättning för att vi ska kunna komma till rätta med eventuella problem, är att JU informeras om det som hänt. Vi som lärosäte har alltid en skyldighet att utreda inkomna ärenden.