student
2017-12-05

2017-12-05

Två vernissager på Jönköping University

Två vernissager hålls i Tekniska högskolans huvudentré den 12 och 15 december. Under det första utställningstillfället ställer 14 utbytesstudenter från programmet Byggnadsutformning med arkitektur ut sina projektarbeten från kursen Project Work. Under den andra utställningen visar studenter från programmet Produktutveckling och design upp motorsågsprototyper framtagna under kursen Produktutveckling.

Vernissage 12 december – välkomna att se studenternas visioner för Jönköping

Den 12 december från 12.00 till 16.45 ställer 14 utbytesstudenter ut sina projektarbeten inom arkitektur och byggteknik i Tekniska högskolans huvudentré.

I kursen som nu avslutas har studenterna gjort ritningar till olika tänkta byggnadsprojekt runt om i Jönköping. Bland projekten finns bland annat förslag på studentbostäder på parkeringen nedanför Hälsohögskolan, en konsthall vid JU, ett kallbadhus i Munksjön och en utsiktsplats vid Vista Kulle.

Fokus för projekten har varit framtidens boende, fritid och familj och turism ur ett hållbarhetsperspektiv. När projekten presenteras ska studenterna vara beredda på att svara på frågor från allmänheten.

Vernissage 15 december – motorsågsprototyper

Studenter som läser programmet Maskinteknik med inriktning produktutveckling och design avslutar kursen Produktutveckling under vecka 50.

Kursen har ett tydligt fokus på produktutveckling och ges i nära samarbete med Husqvarna Group. Under 15 veckor har studenterna arbetat med att utveckla motorsågsprototyper och nya lösningar på kedjeskydd.

Dagen inleds klockan 09.00 med bandklippning, mingel och kaffe i Tekniska högskolans huvudentré där studenterna även kommer ställa ut sina prototyper. Därefter sker slutredovisning av projektet tillsammans med personal från Tekniska högskolan och Husqvarna Group. Hela dagen är öppen för allmänheten.

Välkommen till en trevlig och lärorik dag tillsammans med våra studenter!