student
2018-02-07

2018-02-07

22 februari är sista chansen att anmäla dig till tentor i mars-april 2018

JU byter Ladok-system i mars. Det innebär bland annat att anmälningstiderna till tentamen blir förändrade under en övergångsperiod.

För tentor som går i mars och april är sista anmälningsdatum 22/2!
I de fall både tentamen och omtentamen infaller under ovan nämnda period rekommenderas du att anmäla dig även till omtentamen senast 22/2.

För mer information om bytet av Ladok-system se: http://ju.se/student/studier/ladok/ju-byter-ladok-system.html