student
2018-05-07

2018-05-07

28 Minor Field Studies-stipendier beviljade för JU

Jönköping University sökte 28 Minor Field Studies-stipendier och fick alla beviljade. Sök om du är intresserad av fältstudier i ett utvecklingsland.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som finansieras av SIDA och som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå. De som beviljas stipendiet genomför en fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor. Fokus i fältstudien ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen.

I den aktuella sökomgången har Jönköping University sökt 28 stipendier och har nu beviljats att utlysa alla 28. Totalt beviljade medel är 840 000 kronor.

Ansökan till Minor Field Studies (MFS) är öppen Öppnas i nytt fönster.. Sista ansökningsdag är 15 maj.

Mer information om ansökan finns på Ping Pong (aktivitet: Minor Field Studies, inget lösenord behövs) eller studentwebben Öppnas i nytt fönster.. Stipendiet är dock begränsat till svenska studenter och riktar sig inte till internationella studenter.