student
2019-03-15

2019-03-15

Vinnarna av Expanding Markets Award 2019

Igår avslutades kursen Applied International Marketing på JIBS med tävlingen Expanding Markets Award och en ceremoni hölls för att presentera vinnarna.

Applied International Marketing är en kurs för två olika masterprogram: International Marketing and Strategic Entrepreneurship. Det är en projektdriven kurs där studenter, förutom föreläsningar tilldelas ett mindre eller medelstort företag som förbereder sig för sina första steg i för en exportsatsning.

I årets kurs deltog 65 studenter från tjugo olika länder, där den största gruppen representerades av tyska studenter följt av svenska, holländska och kinesiska studenter, men också från Österrike, Vietnam, Pakistan, Spanien, Nigeria, USA, Bulgarien, Grekland, Brasilien, Indien, Italien, Iran, Finland, Etiopien, Storbritannien och Bangladesh. Studenterna delas in i grupper bl.a. utifrån erfarenheter, intressen och bakgrund, där sedan studentgruppens profiler i möjligaste mån matchas mot företagens projekt och ambitioner.

Tretton olika företagsprojekt inom olika branscher - allt från 3D-skrivare och produktionsövervakningssystem till tryffel och godis – fanns med i årets kurs. Målmarknaderna var Finland, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Nederländerna och Kina. Studenternas uppgift har bl.a. handlat om att samla in marknadsinformation om kunder, mellanhänder och konkurrenter samt att komma med förslag kring marknadsstrategier och hur företagen ska göra inträde på sina nya exportmarknader.

Vinnarna

Kursen avslutas med tävlingen Expanding Markets Competition, som bl.a. sponsras av organisationer som stöttar ambitiösa små och medelstora företag för att få tillgång till utländska marknader: EKN Sveriges Exportkreditgaranti, Business Sweden, ALMI, Swedfund, Swedish Export Credit Corporation. De bidrar med symboliska priser för det bästa studentprojektet och presentationen.

Vinnare av årets Expanding Markets Competition var studenter som arbetar med följande företag:

1:a plats: BLB Industries
Gruppmedlemmar: Stephan Dulovits, Divya Govil, Doreen Klumpp. Henrik Svensson, Usman Ali.

2:a plats: EYEatPRODUCTION
Gruppmedlemmar: Mark Madjid Afrouz, Michel Rode, Yini Shi, Teodor Teodosiev, Heiltje Simone Van Der Vlist.

3:e plats: MOMEC
Gruppmedlemmar: Nayyab Ahmad, Jolanda De Vree, Björn Niklas Tim Koch; Erika Linnéa Nylén, Martina Walch.

3:e plats: SB International
Gruppmedlemmar: Anamela Agrodimou, Ana Isabel Castellanos Lozano, Julia Henriksen, Ezzat Kassem, Jakob Nutz.

Vad tyckte ni om kursen?

FASTY, Anderstorp
- Vi har verkligen fått ett bra underlag från vår projektgrupp. De gjorde en marknadsundersökning för oss i Storbritannien, där vi ska börja arbeta inom ett helt nytt segment. Deras projektarbete kommer att vara till stor hjälp för oss, säger Sofia Svensson, marknadsansvarig på Fasty AB.

- Det är andra året vi deltar i det här projektet och vi har ett bra samarbete med JIBS och Jönköping University, säger Kenneth Lundberg, VD på Fasty.

Studenter
- Vi var ett team på fem personer, från fem olika länder som under två månader jobbade kring en marknadsanalys. Vi har bl.a. gjort intervjuer med 4000 potentiellt nya kunder för SB International på den spanska marknaden.

- Det har varit en mycket spännande – och nyttig – kurs, där vi fått kombinera teori och praktik och verkligen uppleva hur det är att jobba ute på ett företag. Att vi i gruppen dessutom har så olika bakgrund har också betytt att vi fått lära oss att samarbeta trots både språkliga och kulturella skillnader. Också det en nyttig erfarenhet att ta med sig ut i yrkeslivet.

Applied International Marketing