student
2019-04-05

2019-04-05

Funderar du på att skriva din uppsats i ett låg- eller medelinkomstland?

Kom och lyssna på SIDA-finansierade programmet Minor Field Stuides (MFS). Du kan ansöka om MFS-stipendium värt 27 000 SEK och få 8 veckor för datainsamling för din C / D-avhandling.

Informationsmöten under våren 2019:

9 april kl. 12.00 - 13.00 HLK, Hb 117. Allmänt informationsmöte och presentation från MFS alumni.

28 maj kl. 15.30 - 17.30 HHJ Forum Humanum. MFS eftermiddag då fler än 20 studenter presenterar sin MFS-upplevelse.

Nästa ansökningstillfälle kommer att vara öppet från augusti - 15 oktober 2019

Mer information hittar du på studentwebben och i Ping Pong (sök efter Minor Field Studies i katalogen)

Läs en reseberättelse från tidigare MFS-studenter här.