student
2019-08-30

2019-08-30

Sök Minor Fields Studies Stipendiet – deadline 15 oktober

Nästa deadline för att ansöka om Minor Field Studies (MFS) är 15 oktober. Stipendiet riktar sig till dig som vill göra en datainsamling för din C/D uppsats i ett låg- eller medelinkomstland.


MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Mer information om MFS och ansökan hittar du på Ping Pong (sök efter aktivitet ”Minor Field Studies” i katalogen).

Du är också välkommen på följande MFS informationstillfälle under HT19:

Generella MFS möte:

2 septemberkl. 12.00 - 13.00, JIBS 4051

9 december, kl. 12.00 - 13.00, JTH, E 1029

MFS workshops (för dig som jobbar redan med en ansökan):

9 september, kl. 12.00 - 13.00, HHJ Ga 334, MFS - Get started!

16 september. kl. 12.00 - 13.00, HHJ Ga 334, MFS - Sucsess with your application

 

Läs mer om MFS här!

Cookieinställningar