student
2020-02-10

2020-02-10

Vill du skriva din uppsats utomlands?

Kom på ett Minor Field Studies (MFS) möte den 19 februari och få mer information om vilka möjligheter som finns. Är du i slutet av dina högskolestudier och intresserad av globala utvecklingsfrågor, hållbarhet och interkulturellt utbyte? Då är det här något för dig!

Ta chansen att delta i MFS och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din högskoleutbildning samla in data till ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå på plats i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för en hållbar ekonomisk- , social- , politisk- eller kunskapsmässig utveckling i det land du åker till.

Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor som används för att täcka en del av kostnaderna under din utlandsvistelse.

MFS är ett SIDA-finansierat program med syfte att ge svenska, nordiska eller studenter med permanent uppehållstillstånd i Sverige, möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

Undet vårterminen hålls informationsträffar kring MSI:

  • 19 februari 12.00 - 13.00, HLK Hb 117
  • 11 March 12.00 - 13.00, HHJ Ga334
    MFS - Get started with your application!
  • 16 March 12.00 - 13.00, HHJ Ga334
    MFS - How to succeed with your application

Ansökningsdeadline för 2020:

1 maj för studenter som vill skriva sin uppsats under HT20 och VT21
15 oktober för studenter som vill skriva sin uppsats under VT21 och HT21

Mer information hittar du på:

Studentwebben

PingPong (sök efter Minor Field Studies i katalogen)