student
2020-03-13

2020-03-13

Viktig information om tentamen

Uppdaterad 14 mars kl. 20.00. Jönköping Universitys ambition är att ha igång verksamheten och att göra det på ett klokt sätt, vilket nu betyder en övergång till mer digital verksamhet.

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller från och med 14 mars och tills vidare.

Examinationer

Det är viktigt att alla tar ansvar för sin utbildning därför förväntas alla studenter att följa nedanstående riktlinjer för digital tentamen. Tentamen ska genomföras enskilt, samarbete är inte tillåtet.

Du får endast använda de hjälpmedel som anges i samband med tentamen. Plagiatkontroll kommer att genomföras och vid fusk görs en anmälan till Disciplin- och avskiljandenämnden.

Inspera-tentamen

Det är beslutat att samtliga Inspera-tentamen kommer att genomföras på distans tillsvidare.

Studenter genomför tentamen på ordinarie utsatt tentamenstid på distans.

Du loggar in med ditt JU-inlogg på http://ju.inspera.com/student och behöver inte installera något. Endast de hjälpmedel som anges i samband med tentamen får användas.

Ordinarie tentamenssalar är öppna och finns tillgängliga för de som inte har teknisk möjlighet att genomföra tentamen på distans. Från och med måndagen den 23/3 är endast K-husets tentamenssal öppen.

 

Vi har full förståelse för att sådana här förändringar kan skapa frågor. Problem kan uppstå vid en omfattande förändring och vi kommer behöva arbeta tillsammans.

Följ löpande information via www.ju.se/corona