student
2020-06-05

2020-06-05

En hälsning från rektor

En hälsning från rektor Agneta Marell till studenter och personal på Jönköping University.

Kollegor och studerande vid JU,

En mycket annorlunda vårtermin är över. Jag är stolt över hur professionellt JU har hanterat den utmanande situationen med distansundervisning och hemarbete. När Regeringen i fredags aviserade att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort, vilket innebär återgång till undervisning på campus, drog jag dock en lättnadens suck. JU är vanligtvis ett dynamiskt och livfullt campus, och vi är många som längtar efter att se både studenter och personal på plats igen.

Folkhälsomyndighetens och Regeringens beslut överensstämmer med det inriktningsbeslut som nyligen togs vid JU, och vid de flesta andra lärosätena i Sverige. Coronapandemin är dock inte över och det kommer även fortsättningsvis ställa stora krav på oss att anpassa verksamheten för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, såsom begränsning på 50 personer vid allmänna sammankomster samt att hålla avstånd till varandra. Det vilar också ett stort personligt ansvar på studenter och personal.

Nu planerar vi för en hösttermin med undervisning på campus, med inslag av digitala moment. En arbetsgrupp inom JU jobbar med att ta fram riktlinjer för hur JU på bästa sätt ska genomföra introduktionsveckan och bedriva undervisningen under hösten. Riktlinjernas utgångspunkt är att säkerställa att JU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens direktiv, samtidigt som ambitionen är att de flesta studenter ska erbjudas så mycket campusundervisning som möjligt. Arbetsgruppen har identifierat prioriterade grupper där behovet av campusnärvaro är störst, exempelvis kurser som omfattar praktiska moment.

På tisdag 9 juni kommer JU ledningsgrupp diskutera arbetsgruppens förslag till riktlinjer och efter att riktlinjerna är beslutade kommer vi att arbeta vidare med en mer detaljerad planering för hur lokalerna ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Under en stor del av våren har vi arbetat mestadels hemifrån vilket ofta inneburit att hitta kreativa lösningar för undervisningen och möten, men även för att hålla igång den sociala samvaron. Jag är tacksam och ödmjuk inför hur alla ansträngt sig och gjort det bästa av situationen. När vi återgår till undervisning på campus i höst så innebär det också att personalen till stora delar kommer återgå till arbete på campus. Återgången måste göras på ett ansvarsfullt sätt, och anpassningar är även fortsättningsvis nödvändiga för att följa rekommendationer och direktiv.

Vi har redan gått in i juni och för de flesta av oss väntar en välförtjänt ledighet inom kort. Men några av oss kommer fortsätta att göra en insats för JU och bedriva undervisning under sommaren. De extra utbildningsplatser som JU beviljades för sommarkurser fördelas på sex kurser, som alla kommer ges digitalt. Intresset är stort för våra sommarkurser och vi har redan fler än 1000 förstahandssökande till kurserna!

Tack alla studenter. Ni har tagit ansvar och visat motivation, och anpassat er till förutsättningar som krävt både uppoffringar och nytänkande.

Tack all personal. Ni har möjliggjort för vår verksamhet att fortgå och förändras utefter de krav som ställts på oss.

Vänliga hälsningar
Agneta Marell, rektor Jönköping University