student

Studieverkstaden

Studieverkstaden är öppen för alla studenter på Jönköping University som vill utveckla sina färdigheter i alla typer av skriftliga uppgifter, i alla ämnen och på alla nivåer.

Vi ger dig gärna stöd tidigt i skrivprocessen. Av oss får du verktyg för att du sedan på egen hand ska kunna vidareutveckla din text.
Använd gärna Checklista för akademiskt skrivande Pdf, 262.5 kB. som stöd i din skrivprocess.

Studieverkstaden erbjuder handledning i

 • struktur, stil och språk
 • skrivregler och grammatik
 • skrivprocessen
 • referenser i text

Studieverkstaden erbjuder inte

 • synpunkter på faktainnehållet
 • rättning, korrekturläsning, eller redigering

Individuell texthandledning

 • Välj ut 1-3 sidor och korrekturläs med hjälp av stavnings- och grammatikkontrollen i ditt ordbehandlingsprogram.
 • Förklara i ett mejl vad du vill ha hjälp med och ge förslag på mötestider: studieverkstaden@ju.se
 • Räkna med att du behöver vara ute i god tid, minst en vecka i förväg. Under examinationsperioder behöver vi en något längre framförhållning. 
 • Bifoga din text i ett mejl när du fått tiden bekräftad, minst 2-3 arbetsdagar i förväg. Räkna med att mötet tar ca 45 minuter.
 • Vid handledningen får du förslag på hur du kan förbättra din text.
 • Du har möjlighet att få hjälp vid tre tillfällen per termin.


Kontakt och tidsbokning

studieverkstaden@ju.se

Drop in-handledning i biblioteket på tisdagar 12:30-13:30.

Word-tips

Undrar du hur du skapar en innehållsförteckning eller infogar sidnummer i ditt dokument? I manualen Att arbeta med stora dokument i Word hittar du många bra tips.

Refererenser

I Högskolebibliotekets guide APA -referenshantering hittar du svaren på de flesta av dina frågor om att referera enligt APA.

Använder du en annan referensstil hittar du guider till de vanligaste stilarna på sidan Litteraturreferenser - så skriver du.

Antiplagiatguiden

Ta del av Högskolebibliotekets antiplagiatguide för att lära dig om plagiering och hur du undviker att plagiera.