student

Studieverkstaden

Studieverkstaden är öppen för alla studenter på Jönköping University som vill utveckla sina färdigheter i alla typer av skriftliga och muntliga uppgifter, i alla ämnen och på alla nivåer.

Vi ger dig gärna stöd tidigt i processen. Vi ger dig verktygen, för att du sedan på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Använd gärna Checklista för akademiskt skrivandePDF som stöd i din skrivprocess!

Studieverkstaden erbjuder handledning i

 • struktur, stil och språk
 • skrivregler och grammatik
 • skrivprocessen
 • referenshantering
 • smart användning av Word

Studieverkstaden erbjuder inte

 • synpunkter på faktainnehållet
 • rättning, korrekturläsning, eller redigering


Så här går individuell texthandledning till

 • Välj ut 1-3 sidor och korrekturläs med hjälp av ditt ordbehandlingsprograms stavnings- och grammatikkontroll.
 • Förklara i ett mejl vad du vill ha hjälp med och ge förslag på mötestider: studieverkstaden@ju.se
 • Räkna med att du behöver vara ute i god tid, vilket innebär minst en vecka i förväg. Under examinationsperioder behöver vi en något längre framförhållning. 
 • Bifoga din text i ett mejl när du fått tiden bekräftad, minst 2-3 arbetsdagar i förväg. Räkna med att mötet tar ca 45 minuter.
 • Vid handledningen får du förslag på hur du kan förbättra din text.

Det här kan du göra på drop-in

Då och då under terminen kan du träffa oss utan att boka tid. Då kan du ställa frågor, exempelvis om att tolka uppgiftsinstruktioner om disposition och referenser. Se aktuella tider under Kontakt och tidsbokning.

Skriva och referera

Missa inte högskolebibliotekets webbplats Sök- och skrivhjälp. Där hittar du tips och information om vetenskaplig kommunikation, källkritik, plagiering, citat och referat.

Här finns också filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurstips på JU

Introduktion till akademiskt skrivande.

Här hittar du en inspelad föreläsning i åtta avsnitt. Om filmen inte går igång kan du behöva rensa webbhistoriken eller prova en annan webbläsare.

Textbildningens struktur
- 1: Introduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 2: Introduktion, forts.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 3: Skrivsituation och stoffsamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 4: Dispositionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 5: Formuleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 6: Bearbetninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 7: Referenser och plagiatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- 8: Referenser och plagiat, forts.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktisk svenska, 7,5hp

En kurs på kvartsfart för studenter med svenska som modersmål med syftet att förbättra färdighet i att skriva texter, både inom utbildningen och för yrkeslivet.

Svenska för flerspråkiga med fokus på formellt språk i tal och skrift, 7,5hp

En kurs på kvartsfart för studenter med annat modersmål än svenska med syftet att förbättra färdighet i att skriva texter, både inom utbildningen och för yrkeslivet.

Våga tala

Kursen är tillämpad i sin inriktning och avser att i samtal och övningar förstärka insikten, självförtroendet och färdigheterna i muntlig kommunikation. För att nå dessa mål är regelbunden närvaro nödvändig.

Tips online och i böcker

Kontakt och tidsbokning

studieverkstaden@ju.se

OBS! Under hösten är det endast möjligt att få hjälp online via mejl-funktionen!

Under hösten är all planerad drop-in inställd! Detta gäller även Late Night at the Library

Du kan alltid kontakta oss via mejl för att boka rådgivning: studieverkstaden@ju.seFolder om studieteknik hittar du här!PDF

Fler tips och lathundar

Läs en MOOC-kurs i akademiskt skrivandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Lunds universitet!