student
2020-06-08

2020-06-08

Canvas blir JU:s nya lärplattform och PingPong avvecklas

JU:s nya lärplattform heter Canvas. Under höstterminen 2020 kommer alla kurser att använda Canvas och inga nya kurser startar i PingPong.

JU:s gamla lärplattform PingPong kommer att avvecklas. Som student kan du logga in i PingPong fram till 2020-12-31, om du har ett aktivt JU-konto eller ett lokalt PingPong-konto vid JU. Det är därför viktigt att du innan dess hämtat eget material som du vill behålla. Kanske vill du hämta filer, ta kopia på dina prestationer eller annat som är aktuellt för just dina kurser. Om du har kommunicerat med examinator om eventuell komplettering är det extra viktigt att spara det som är aktuellt för dig.

Se guide för mer information Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Du loggar in i Canvas via http://canvas.ju.se/

Du får därefter tillgång till aktuella kursrum efter registrering i Ladok. Lärare måste publicera kursrummet innan det blir synligt för dig som student. En kom igång-guide till Canvas och svar på de vanligaste frågorna kan du finna på Canvas supportsida för studenter.

Frågor om komplettering ställer du till kursexaminator eller kursansvarig.

Om du har frågor om Canvas vänder du dig till IT Helpdesk.