student
2020-10-26

2020-10-26

JIBS genomgår ackrediteringsgranskning

Mellan 2-4 november kommer ackrediteringsförvaltningen AACSB att genomföra en ’Coutinuous Improvement Review’ på Jönköping International Business School (JIBS). Som ett resultat av denna granskning hoppas JIBS kunna säkerställa ytterligare 5 års ackreditering.