student
2021-01-20

2021-01-20

Ny termin med fortsatta restriktioner på campus

Den 18 januari startade vårterminen på Jönköping University med bibehållen begränsning av närvaron på campus på grund av det rådande läget.

Skärpta nationella föreskrifter och råd gäller i hela Sverige på grund av läget med pandemin. JU hade under höstterminen coronaanpassad campusundervisning och under vårterminen bibehåller JU detta för att minska fysiska möten vilket medfört bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån.

Vad gäller på campus?

Laborativa och praktiska moment genomförs med coronaanpassningar på campus.

Utöver dessa moment kan respektive vd besluta att andra undervisnings- och examinationsmoment som av pedagogiska skäl eller ur rättssäkerhetssynpunkt inte lämpar sig att genomföras digitalt schemaläggs på campus. Av studiesociala skäl kan det finnas anledning att genomföra vissa aktiviteter på campus i en coronasäkrad miljö.

All verksamhet vid JU bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och i dialog med smittskyddsenheten på Ryhov.

Därmed gäller att:

  • tillräckligt avstånd går att hålla i klassrummen med en maxgräns för varje klassrum
  • trängsel får inte uppstå i korridorer
  • säkra avstånd vid tentamenstillfällen på campus
  • säkra möjlighet till god handhygien (handsprit) i alla lokaler

Studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och att i första hand välja digitala kontaktvägar med andra studenter och personal.

Personal uppmanas att arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.

Högskolebiblioteket, IT-helpdesk och Service Center kommer fortsatt att hålla öppet, men studenter och personal ombeds att i första hand välja digitala kontaktvägar.

Det är viktigt att individen tar sitt ansvar vad gäller att hålla sig hemma om man har symptom. Är man sjuk ska man inte komma till campus, varken för undervisning eller tentamen.

Uppdaterad information

Följ löpande den uppdaterade informationen på myndigheternas hemsidor och även på JU:s speciella informationssida: ju.se/corona Öppnas i nytt fönster.