student
2021-04-12

2021-04-12

Nu kan du signera digitalt på JU

En ny tjänst för digital signering finns nu tillgänglig för all personal och studenter på JU. Med eduSign kan du ladda upp och digitalt skriva under PDF-dokument och XML-dokument.

Tjänsten är framtagen av Sunet (Swedish University Computer Network) och följer Myndigheten för digital förvaltnings ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter.

Så fungerar eduSign

Du kommer till signeringsverktyget via: https://edusign.ju.se

I verktyget laddar du upp PDF-dokumentet som skall skrivas under, signerar dokumentet med ditt JU-konto och laddar sedan ner det signerade dokumentet.

Signerade dokument innehåller både en digital signatur och en sista sida där informationen om den som signerat dokumentet visas upp. I den digitala signaturen finns information om den digitala identitet som användes vid signeringen.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering används eduSigns valideringstjänst. Tjänsten är öppen, kräver ingen inloggning och finns tillgänglig här: https://validator.edusign.sunet.se

Du hittar mer information om tjänsten på sidan eduSign - https://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/edusign.html