student
2021-04-29

2021-04-29

Vill du ändra dina levnadsvanor?

Delta i forskningsstudien Buddy som är ett automatiserat stöd i din mobil som hjälper dig att lyckas. Deltagande är gratis.

Hur du kan delta

Allt du behöver göra för att delta är att SMS:a buddy35 till 0732 - 62 03 55.

Forskningsstudien genomförs av forskare på Linköpings universitet.

Mer information om studien