student
2021-05-19

2021-05-19

Avidentifierade tentor på JU

Från och med september 2021 kommer JU tillämpa avidentifierad tentamensprocess för digitala tentamina i Inspera samt pappersbaserade salstentamina, både vad gäller tentamina på och utanför campus.

Det huvudsakliga syftet är att alla studenter får sin bedömning genomförd på likvärdiga grunder. Allas svar ska behandlas lika. ​Med avidentifierade tentor blir processen mer rättssäker och trygg för dig som student.

I praktiken innebär det att den skrivande studenten är avidentifierad från att du anmäler dig till tentamen, tills att bedömningen av tentamen är gjord. Därefter bryts avidentifieringen automatiskt och betyg sätts på identifierad person i Ladok.

Den enda skillnaden för dig som student är att du kommer få en anonymiseringskod när du skriver din tenta. Om tentan är på plats i sal, hanterar tentamensvärden tentan och kan svara på dina frågor. Om du skriver i Inspera, loggar du in som vanligt och den enda skillnaden blir att du får se din kod.

Detta beslut gäller tentamina i Inspera, förnärvarande inbegrips INTE distanstentamen som sker utanför Inspera, t.ex. i Canvas, grupptentamina​, praktiska eller laborativa tester/moment​, eller peer review.

Mer information om tentamina på JU hittar du här