student
2021-09-03

2021-09-03

AI chatbot svarar på dina IT-frågor

Nu finns det en chatbot publicerad på Helpdesk-webben. Chatbotten riktar sig främst till studenter och kan svara på de vanligaste frågorna som rör konton, registrering, glömt lösenord, osv. Projektet med att arbeta fram en prototyp har pågått under våren 2021.

Länk till IT Helpdesk https://ju.se/it-helpdesk.html

Under hösten kommer man arbeta vidare med att se över och korrigera frågor och svar, med hjälp av den statistik som kommer in från användarna. Redan under första veckan är det över 100 personer som har ställt frågor till chatbotten.

Efter årsskiftet ska resultatet av projektet utvärderas för att se om en chatbot är något som ska fortsätta att användas, om frågeområdet i så fall ska utökas och om det kan vara till nytta även på andra avdelningar inom HS.

Den chatbot som nu finns är baserad på den plattform som Amazon Web Services (AWS) erbjuder. Under hösten kommer även Microsofts lösning att utvärderas.