student
2021-09-08

2021-09-08

Sök MFS-stipendiet

Är det dags för dig att påbörja ditt uppsatsskrivande? Gör det till en unik internationell upplevelse med en praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Nästa deadline för att ansöka om att göra Minor Field Studies är 15 november 2021 för studenter som ska skriva sin uppsats under våren och hösten 2022.

Låter det intressant? Läs mer om MFS programmet här och kom till höstens online informationsträffar.

Infomationsträffar

 

MFS ansökan workshops (för studenter som har för avsikt att ansöka stipendiet i november)

MFS Workshop 1

20 September 12.00 - 13.00, Online
MFS - Application information

MFS Workshop 2

27 September 12.00 - 13.00, Online
MFS - Success with your application