student
2021-12-22

2021-12-22

Nya tillfälliga restriktioner med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför flera tillfälliga råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Från och med den 23 december 2021 gäller nya tillfälliga råd och rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

De nya rekommendationerna innebär för tillfället inga större förändringar för JU:s verksamhet när det gäller undervisning och examination.

Läs mer om de nya rekommendationerna för lärosäten och annan högre utbildning på Folkhälsomyndighetens hemsida

Undervisning, tentamina och examination bör i största möjliga mån bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Lämpliga smittskyddsåtgärder på JU kan exempelvis vara:

  • Att möjliggöra att personer kan hålla avstånd genom att placera sittplatser med avstånd – möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att göra det möjligt att hålla avstånd, även vid in- och utpassager.
  • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt erbjuda handdesinfektion.
  • Undervisning på distans kan användas som ett verktyg för vissa moment för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar. Information om vilka föreläsningar/moment på JU som kan vara aktuella att förlägga på distans kommer ledningen vid respektive bolag att meddela berörd personal. Berörda studenter får information från respektive lärare.

Anställda kan av närmaste chef uppmanas att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Det är dock viktigt att verksamheten på campus kan fortsätta bedrivas på ett effektivt sätt.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska följa de av Folkhälsomyndigheten kommunicerade restriktionerna. JU använder sig inte av vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Privata sammankomster i JU:s lokaler ska följa de av Folkhälsomyndigheten kommunicerade restriktionerna.

Det är fortsatt mycket viktigt att följa rekommendationer och allmänna råd och JU uppmuntrar de som kan att vaccinera sig mot covid-19 att göra det. Det är viktigt att ta personligt ansvar och bidra till att minska smittspridningen bland annat genom att studenter och personal:

  • Stannar hemma och testar sig för covid-19 när man är sjuk
  • Håller avstånd där det är möjligt
  • Tvättar händerna med tvål och vatten ofta alternativt använder handdesinfektion.