student
2022-03-01

2022-03-01

Hämta dina övningstentor digitalt

Nu lanserar Jönköping University en digital tjänst där du som student kan söka upp exempel på tidigare tentamina utan svar på frågorna, så kallade tentamensteser.

Den nya tjänsten underlättar för dig som student genom att du själv kan söka upp din önskade övningstentamen i stället för att behöva gå till Service Center och få ut den.

Hämta övningstentor här enligt instruktion på sidan