student
2022-04-08

2022-04-08

Sök Hamrin Foundations nya stipendium för masterstudenter

Är ditt examensarbete av intresse för akademi, näringsliv, offentlig sektor och samhället? Då kan du söka Hamrin Foundations nya masterstipendium Impact Scholarship 2022. Ansök senast den 30 september.

Hamrin Foundation grundades 1986 genom donationer från Jenz Hamrin och hennes dotter Christina Hamrin. Sedan 1988 har stiftelsen delat ut cirka 320 miljoner kronor till forskning. Nu utvecklas stiftelsen vidare och lanserar ett nytt stipendium för masterstudenter – Impact Scholarship som öppnas i april 2022. Stipendiesumman är 50 000 kr och maximalt kommer två stipendier att delas ut under 2022.

Alla masterstudenter som har ett examensarbete som är intressant för akademi, näringsliv, offentlig sektor och samhället kan ansöka. Stipendiet kommer att tilldelas studenter som, med sitt examensarbete, har skapat samhällsnytta – eller Impact som stipendiet är döpt efter. Tanken bakom stipendiet är att lyfta och stötta studenter som har gjort skillnad för samhälle, akademi och näringsliv.

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertjury och beslutsfattare från Hamrin Foundation och Herenco. Juryns uppdrag är att bedöma varje ansökan efter utvalda kriterier och sedan är det Hamrin Foundations styrelse som väljer stipendiater.

- Vi kommer att sträva efter att hitta kopplingar från examensarbetet till våra fokusområden, men tar emot ansökningar från alla områden, säger Lovisa Hamrin, ordförande för Hamrin Foundation och ägare i Herenco.Ansök senast 30 september.

Prisutdelning kommer att ske vid en ceremoni i november.

Ansökan till stipendiet görs här.