student
2023-01-17

2023-01-17

David Khoshaba och My Lundberg på Klinisk Träningscentrum, KTC på Hälsohögskolan.

David Khoshaba och My Lundberg på Klinisk Träningscentrum, KTC på Hälsohögskolan.

Blivande sjuksköterskor och socionomer redo för arbetslivet

På fredag, den 20 januari är det examensdag på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) för sjuksköterske- och socionomprogrammet. Och flera studenter har redan säkrat sitt arbete.

Sjuksköterskestudenterna My Lundberg och David Khoshaba känner sig redo att komma ut i arbetslivet. David har redan fått anställning och My har inbokade anställningsintervjuer. Under studierna ingår praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som båda tycker var det bästa under utbildningen. På VFUn får studenterna en chans att testa olika arbetsplatser vilket har hjälpt David välja inriktning och ska nu börja jobba på en akutmottagning.

- Det är väldigt lätt att få jobb, jag blev erbjuden allt jag sökte. Det svåra var att välja, säger David.

Lär sig samarbete inom vården

På sjuksköterskeprogrammet samarbetar man mellan program, bland annat med socionomerna genom interprofessionellt lärande (IPL) vilket både My och David uppskattade. De får olika infallsvinklar på samma fall eller problem och lär sig vad andra yrken inom vården arbetar med och hur de kan samarbeta.

Arbeta brett som socionom

Linnea Karlsson läser till socionom och tar sin examen i veckan.

Linnea Karlsson läser till socionom och tar sin examen i veckan.

Socionomstudenten Linnea Karlsson tycker att det känns overkligt att ta examen men tycker samtidigt att det ska bli skönt. Utbildningen har förberett henne väl inför arbetslivet. Linnea börjar en tjänst direkt efter skolan och har uppfattningen att det finns goda chanser till jobb efter utbildning.

- Jag har fått upp blicken hur stort socialt arbete är och vilka möjligheter det finns som socionom. Man kan jobba på väldigt många olika sätt eller på olika arbetsplatser, säger Linnea.

Ta chansen att studera

Linnea är mycket nöjd med sin studietid och vill uppmuntra andra att studera. Som tvåbarnsförälder var det flera som frågade hur det skulle gå.

- Att kombinera studierna med familjelivet har fungerat väl, säger Linnea.

Studentlivet blev dock inte som någon av studenterna tänkt sig i och med pandemin som var. Alla föreläsningar och seminarium har varit digitala och tiden att lära känna varandra har därför tagit längre tid.