student
2023-08-22

2023-08-22

Sms-tjänst nu tillgänglig på Jönköping University

Vid lägen av akuta händelser på JU, i en byggnad eller på campus-området, där fara för liv eller hälsa föreligger, är det viktigt att kunna nå ut med information snabbt till berörda personer. JU har införskaffat en sms-tjänst för att kunna göra utskick till personal och studenter. Detta med anledning av både världsläget och JU:s övergripande kontinuitetsplan.

Arbetet med sms-tjänsten är en del av JU:s kontinuitetsplanering, vilket innebär att säkra JU:s verksamhet vid uppkomna kriser eller förändringar. Sms-tjänsten blir ett sätt att nå ut snabbt till alla medarbetare och studenter vid ex. bombhot, allvarlig olycka, eller liknande. Sms-tjänsten kommer enbart utnyttjas vid krislägen och i annat fall användas etablerade kanaler inom JU. Frågan är förankrad i JU:s ledningsgrupp där man kontinuerligt diskuterar läget.

– Vi ser ett behov av att i detta läge säkra kontinuitetsplaneringen för JU. Vi följer därför händelseutvecklingen i Sverige och världen noggrant, och har nära kontakt med både andra lärosäten och myndigheter. Att kunna kommunicera snabbt via sms till medarbetare och studenter blir ett värdefullt verktyg, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Sms skickas till privat nummer för studenter

Samtliga medarbetare som har en tjänstemobil samt studenter som har registrerat sitt mobilnummer kommer få utskicken.

Tänk på att lägga in ditt mobilnummer när du registrerar dig i din JU-profil/ditt användarkonto!

IT-avdelningen är ansvarig för den tekniska lösningen och kommunikationsavdelningen har ansvarat för framtagandet av textmallar. Huvudansvariga för att skicka ut meddelande är just nu informationssäkerhetsansvarig Håkan Sonesson och kommunikationsdirektör Anders Jonzon. Kontakta någon av dem vid akut behov att skicka ut meddelande.

En grupp med representanter från samtliga bolag och Studentkåren kommer utses och utbildas under hösten. Dessa personer kommer ha möjlighet att skicka ut sms. Mer information kommer skickas till berörda personer direkt.

Om du har frågor kring SMS-tjänsten kontakta Håkan Sonesson.