student
2024-01-29

2024-01-29

Tentasalarna kommer låsas 10 minuter före start

Från och med 11 mars kommer dörrarna till tentasalarna stängas och låsas 10 minuter före start. Detta för att säkerställa att alla studenter får den information de behöver och undvika onödiga fall av störande beteende.

Den nya regeln innebär att studenter som kommer senare än tio minuter innan tentan startar (kl. 8:50 eller 13:50) inte kommer bli insläppta utan får vänta till andra insläppet kl. 9:30 eller 14:30.

När studenter kommer sent till sin salstentamen missar de den viktiga information som ges av värdarna ungefär fem minuter före tentamensstart. Det är också ett störande moment för andra studenter när någon kommer sent och inte är redo att starta i tid. Enligt statistik från Disciplin- och avskiljandenämnden DAN inkom 100 anmälningar under 2022 gällande studenter som inte stängt av larm på sina telefoner. Ofta hänvisar dessa studenter till att de inte hört informationen.

Om du har frågor kan du kontakta tentamensorganisationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.