student
2024-04-02

2024-04-02

JU inför digitala examensbevis

Från april 2024 går Jönköping University över till digitala examensbevis.

Den digitala lösningen gäller samtliga examensbevis på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. När examensbevis har utfärdats skickas en avisering via e-post om vilken examen som utfärdats. Studenten hämtar beviset i Ladoks studentgränssnitt: Ladok för studenter eller Ladok för alumner. Det digitala examensbeviset kommer alltid att finnas tillgängligt där och när en digital examen utfärdats kan studenten när som helst ladda ner sitt examensbevis och skriva ut det om så önskas.

Det digitala examensbeviset är en pdf-fil som är e-stämplad. Beviset kan verifieras genom att dokumentet laddas upp på Ladoks sida för verifiering. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Presumtiva arbetsgivare kan på detta sätt enkelt verifiera en utfärdad examen.

Den digitala lösningen gäller enbart för bevis som utfärdas från och med april 2024. Tidigare utfärdade examensbevis från Jönköping University är i pappersform och kan ej fås på det nya digitala sättet.

Mer information här