student
2024-05-14

2024-05-14

Körsångare sökes

Akademiska kören JUVE rekryterar nya sångare inför höstterminen.

Vi söker dig som har god körsångserfarenhet – gärna från musikgymnasium, Estetiska programmet, musiklinje på folkhögskola – eller från annat körsångssammanhang.

Hör av dig redan nu inför höstterminen, konserter och olika framträdanden ligger och väntar.

Välkommen att kontakta körens dirigent Dan Boberg för provsjungning, tel. 070-83 43 335, e-post dan.boberg@ju.se .

Mer information och historik om JUVE finns på Akademiska körens sida