Den akademiska kören Jönköping University Vocal Ensemble, är en blandad kör med studenter och personal från hela JU. Kören vänder sig främst till sångare med körvana.

Kören

Kören framträder på olika evenemang inom JU, så som Akademisk högtid, Vårfirandet, Lucia, samt avslutningar och diplomeringshögtider. Utöver detta ger kören konserter såväl inom JU som externt.

JIBS Graduation 2023

Vårfirandet 30 april 2022

Lucia 2021

Kören hade Luciaframträdande i Kristinekyrkan i december 2021.

Körkonsert 2021

Kören hade ett framträdande i Ekhagskyrkan i oktober 2021.

Man i svart skjorta som sjunger

Dan Boberg

Bli medlem i kören

Inför nya projekt och ny termin söker vi hela tiden nya medlemmar. Är du sångsugen och har körerfarenhet så är du välkommen att kontakta körens dirigent Dan Boberg för provsjungning, telefonnummer 0708-34 33 35 eller e-post dan.boberg@ju.se