student
2024-06-27

2024-06-27

ISBSB-resultat 2023

Under november-december 2023 genomfördes en stor studentundersökning på Jönköping University. Nu finns resultaten från undersökningen. Tack till alla ni som bidrog!

Sedan 2013 har Jönköping University genomfört ISBSB, internationella studentbarometern (ISB) och nationella studentbarometern (SB), åtta gånger. Nedan är några av resultaten från den senaste undersökningen.

  • Övergripande har studenternas nöjdhet varit på ungefär samma nivå sedan före pandemin. Det är i stort sett lika stor andel nu som 2018 som skulle rekommendera andra att studera vid JU. Se grafen nedan för jämförelse mellan åren.
  • Både internationella och inhemska studenter är mycket nöjda med lärande-miljön vid JU, så som biblioteket och undervisningslokalerna.
  • Studenter är också nöjda med undervisningskvaliteten och lärarnas kompetens.
  • Internationella studenter tycks ha lite svårare att få råd om långsiktiga jobb-möjligheter parallellt med studierna, vilket inte tycks gälla inhemska studenter i samma omfattning.
  • Både internationella och inhemska studenter känner sig säkra på campus och tycker om omgivningen. Speciellt är man nöjd med de möjligheter till idrottsutövning som erbjuds, och studenter med funktionsnedsättning är mycket nöjda med det stöd de får.
  • En del studenter anger att de känner sig diskriminerade eller negativt särbehandlade. De vanligaste diskrimineringsgrunderna som nämns är nationalitet och etnicitet.

– Det är roligt att se att studenterna är så nöjda med utbildningen vid JU, och speciellt med lärarnas skicklighet och kompetens. Vi är glada över resultatet, men ser också att det finns utvecklingspotential. Speciellt viktigt är det att vi arbetar med de faktorer som riskerar att göra att studenter känner sig diskriminerade. Här har vi en tydlig nollvision vid JU, säger Robert Gunnarsson. Han fortsätter:

– Till varje student som tog sig tid att svara, stort tack! Din åsikt är värdefull, ditt svar kommer att hjälpa oss att förbättra för både nuvarande och framtida studenter vid JU.