Företagsforum

CeFEO and the Chamber of Commerce of Jönköping County created an online discussion forum for the entrepreneurs in the region using the platform Zoom.


The occasion was created by the recent Covid-19 pandemic and its implication on the global and local economy. Much, indeed, has been put on hold. In the middle of it all, entrepreneurs face major challenges under uncertain conditions. Therefore, we invite local entrepreneurs and family business owners for a conversation and an exchange of experience to look ahead.

In a series of meetings, we gather with company leaders from Jönköping County as well as CeFEO experienced researchers to share their views based on their own research and their involvement in the international research front.

In the first round of meetings, we planned four forums that took place every other Monday until Summer 2020. A second round of meetings will take place during Autumn 2020.

In this initiative coordinated by Kajsa Haag (CeFEO) and Helena Zar Vallin (VD, Handelskammaren Jönköpings Län) have been involved the following CeFEO Members (in alphabetic order): Leona AchtenhagenHanna AlmlöfMassimo BaùEthel BrundinAnders MelanderLeif MelinLucia NaldiMattias NordqvistTimur Uman [see CeFEO Members]. 

We are curious about your thoughts, needs and thoughts and are happy to develop the format according to your wishes. 

To know more about the initiative, please visit the website: https://www.foretagsforum.org

Please get in touch with Kajsa Haag  External link, opens in new window.if you would like to explore some possible collaborations.Past Events

 • I vårt sista forum för sommaren har vi fokus på ägarperspektivet. Forskarna Leif Melin och Hanna Almlöf kommer dela sin expertis om det aktiva ägandets roll under osäkerhet och vikten av att ha koll på juridiken kring ägar-reglering i tider av ofrivilliga förändringar. Som vanligt kommer en av länets företagare stå i fokus och bidra med sina erfarenheter
 • Paneldeltagare
  Leif Melin, Professor Emeritus Företagsekonomi, Grundare av CeFEO
  Hanna Almlöf, Linköping Universitet och CeFEO


 • Mycket ställs på ända av rådande pandemi. Mitt i allt ställs företagare inför stora utmaningar under osäkra förhållanden. Vi vill bjuda in till samtal för utbyte av erfarenheter och framåtblickande. Vi vänder oss till dig som är företagare eller på andra sätt jobbar för regionens företagsklimat. Med oss kommer vi vid varje tillfälle ha med oss företagsledare från länet samt några av Jönköpings mest erfarna företagsforskare för att dela med sig av sin syn baserat på sin egen forskning och sin inblandning i den internationella forskningsfronten.
 • Paneldeltagare
  Mattias Nordqvist, Professor Företagsekonomi
  Timur Uman, Biträdande Professor Företagsekonomi

 


 • Mycket ställs på ända av rådande pandemi. Mitt i allt ställs företagare inför stora utmaningar under osäkra förhållanden. Vi vill bjuda in till samtal för utbyte av erfarenheter och framåtblickande. Vi vänder oss till dig som är företagare eller på andra sätt jobbar för regionens företagsklimat. Med oss kommer vi vid varje tillfälle ha med oss företagsledare från länet samt några av Jönköpings mest erfarna företagsforskare för att dela med sig av sin syn baserat på sin egen forskning och sin inblandning i den internationella forskningsfronten.
 • Paneldeltagare
  Leona Achtenhagen, Professor Företagsekonomi
  Ethel Brundin, Professor Företagsekonomi


 • Mycket ställs på ända av rådande pandemi. Mitt i allt ställs företagare inför stora utmaningar under osäkra förhållanden. Vi vill bjuda in till samtal för utbyte av erfarenheter och framåtblickande. Vi vänder oss till dig som är företagare eller på andra sätt jobbar för regionens företagsklimat. Med oss kommer vi vid varje tillfälle ha med oss företagsledare från länet samt några av Jönköpings mest erfarna företagsforskare för att dela med sig av sin syn baserat på sin egen forskning och sin inblandning i den internationella forskningsfronten.
 • Paneldeltagare
  Anders Melander, Docent Företagsekonomi
  Lucia Naldi, Professor Företagsekonomi


Content updated