Här är information och samtyckesformulär för dig som bor i Gävleborg

För ungdomar

För vårdnadshavare

Kontaktperson och adress för att skicka samtyckesformulär

Anna Karin Andersson
Hälsohögskolan
Box 1026
551 11 Jönköping

Tel: 036-10 16 71
E-post: annakarin.andersson@ju.se