Forskningsprogrammet genomförs av forskare från tre lärosäten och fem regioner i södra Sverige, samt ett lärosäte i Kanada och ett i Australien.

  • School of Health and Welfare, Jönköping University
  • Linköping universitet
  • Mälardalens högskola


  • Region Gävleborg
  • Region Jönköpings län
  • Region Västmanland
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland


  • Bloorview Research Institute, Toronto, Kanada
  • Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) och University of Melbourne, Australien


Forskningsprogrammet finansieras av: