Här är information och samtyckesformulär för dig som bor i Västmanland

För ungdomar

För vårdnadshavare

Kontaktperson och adress för att skicka samtyckesformulär

Lena Almqvist
Mälardalens högskola
Akademin för hälsa, vård och välfärd/Avdelningen för psykologi
Box 883
721 23 Västerås

Tel: 021-10 31 97
E-post: lena.almqvist@mdh.se