Här är information och samtyckesformulär för dig som bor i Östergötland

För ungdomar

För vårdnadshavare

Kontaktperson och adress för att skicka samtyckesformulär

Henrik Danielsson
Linköpings Universitet
Avdelningen för handikappvetenskap
581 83 Linköping

Tel: 013-282199
E-post: henrik.danielsson@liu.se