Forskningsinriktningen CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development) på Jönköping University delar in sin forskning och projekt i tre teman där Funktionsnedsättning är ett av dem.

Forskningsfinansiärer