Här är information och samtyckesformulär för dig som bor i Örebro

För ungdomar

För vårdnadshavare

Kontaktperson och adress för att skicka samtyckesformulär

Susann Arnell
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC),
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Tel: 019-602 5893 eller 0587-84 219