Jönköping

Halkan waxaa ku yaal macluumaad iyo foomam loogu talagalay adiga ku nool Jönköping

Dhallinyarada

Mas'uuliyiinta

La xiriir qofka iyo cinwaanka si aad ugu dirto oggolaansho qoran si aad uga qaybgasho cilmi-baarista

Karina Huus
Hälsohögskolan
Box 1026, 551 11 Jönköping
Tel: 036-10 12 40
E-post: karina.huus@ju.se

Sidan uppdaterad 2020-10-27