Örebro

Halkan waxaa ku yaal macluumaad iyo foomam loogu talagalay adiga ku nool Örebro

Dhallinyarada

Mas'uuliyiinta

La xiriir qofka iyo cinwaanka si aad ugu dirto oggolaansho qoran si aad uga qaybgasho cilmi-baarista

Susann Arnell
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC),
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Tel: 019-602 5893 eller 0587-84 219

Sidan uppdaterad 2020-10-27