Östergötland

Halkan waxaa ku yaal macluumaad iyo foomam loogu talagalay adiga ku nool Östergötland

Dhallinyarada

Mas'uuliyiinta

La xiriir qofka iyo cinwaanka si aad ugu dirto oggolaansho qoran si aad uga qaybgasho cilmi-baarista

Henrik Danielsson
Linköpings Universitet
Avdelningen för handikappvetenskap
581 83 Linköping

Tel: 013-282199
E-post: henrik.danielsson@liu.se

Sidan uppdaterad 2020-10-27