Halkan waxaa ku yaal macluumaad iyo foomam loogu talagalay adiga ku nool Västmanland

Dhallinyarada

Mas'uuliyiinta

La xiriir qofka iyo cinwaanka si aad ugu dirto oggolaansho qoran si aad uga qaybgasho cilmi-baarista

Lena Almqvist
Mälardalens högskola
Akademin för hälsa, vård och välfärd/Avdelningen för psykologi
Box 883
721 23 Västerås

Tel: 021-10 31 97
E-post: lena.almqvist@mdh.se