COO:s roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Etikprövad 2017,
påbörjad under 2018

Projektpartner

Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet

Finansiär

Futurum, Region Jönköpings län

Projektledare

Anders Magnusson,
övertandläkare, Med. Dr., Avdelningen för ortodonti, Odontologiska institutionen, Region Jönköpings län.

Projektmedlemmar

Erik Frilund, ST-tandläkare, Odontologiska Institutionen, Folktandvården, Region Jönköpings län.

Mikael Sonesson, Övertandläkare, Odont. Dr., Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Tidigare eller kopplade publiceringar

Patient compliance with Twin Block appliance during treatment of Class II malocclusion: a randomized controlled trial on two check-up prescriptions

Hur ofta behöver en avtagbar tandställning kontrolleras hos tandläkaren och hur mycket behöver en patient använda denna för att få önskad effekt? Kan digitala mikrosensorer i tandställningen hjälpa till optimera användningstiden?

Syfte och mål

Genom att registrera användningstiden av en avtagbar Twinblock-tandställning vill vi utvärdera hur dygnsanvändningstiden, ålder vid behandlingsstart, bettavvikelsens omfattning och intervallen på kontrollerna hos tandläkaren påverkar utfallet av behandlingen. Registreringen av användningstiden görs med hjälp av digital elektronisk mikrosensor (Theramon).

Tidigare har det inte funnits förutsättningar för att objektivt undersöka dessa variabler, men med ny teknik är det möjligt. Målet med projektet är att optimera behandlingen med avtagbar tandställning.

Utmaning

Att få patienter att följa givna råd är ofta en utmaning för behandlaren. Detta är ett vanligt problem vid behandling med avtagbar tandställning, då behandlingen är beroende av att patienten samarbetar och förutsätter regelbunden användning enligt de riktlinjer som behandlaren har gett. Det krävs också frekventa kontroller hos tandläkare för att se hur behandlingen utvecklar sig och om det behövs några justeringar.

Om patienten inte följer råd och anvisningar kan det resultera i att behandlingen tar längre tid, blir svårare att genomföra och att behandlingen ger ett sämre resultat. Det blir också dyrare – både för patienten och för samhället att slutföra behandlingen.

Lösning

Med dagens teknik kan vi nu mäta användningstiden korrekt och objektivt. I tandställningarna fälls en digital sensor (TheraMon) in i akrylen, som läses av trådlöst varje gång patienten går till tandläkaren.

Sensorn mäter omgivande temperatur var 15:e minut och kan på så vis avgöra när tandställningen används av patienten. Den här metoden ger oss möjlighet att få svar på vilket sätt användningstiden påverkar behandlingsresultatet.

Patienterna i studien delas också in i två grupper med olika kallelseintervall, vilket möjliggör en bedömning av hur kontrollintervallen påverkar användningstiden.

Effekt

Ortodontisk behandling med avtagbar bettortopedisk apparatur är en kostnadskrävande behandling och tar ofta lång tid. När den avtagbara tandställningen används enligt ordinering kan goda resultat uppnås till en låg kostnad, jämfört med behandling med fast tandställning.

Om behandlingsgången kan optimeras blir resultatet av behandlingen mer förutsägbart. Det bör leda till kostnadsbesparingar för både individen och samhället.