En robotkatt som ligger i en tandläkarstol.

Barn med autismspektrumtillstånd kan ha svårt att samarbeta i tandvårdssituationen på grund av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Kan robotkatter hjälpa barnen att öka sin koncentration?

COO:s roll i projektet

Projektledare

Projektstart

2022

Partner

Futurum

Finansiär

Futurum

Projektledare

Anna Lena Sundell, övertandläkare, klinikchef Avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län, Adjungerad universitetslektor inom odontologi, Jönköpings University.

Projektmedlemmar

Anna Jönsson, tandhygienist, Avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län.

Sofia Thunberg, doktorand, kognitionsvetare, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Syfte och mål

Syftet är att undersöka om användandet av robotkatter kan hjälpa barn med autismspektrumtillstånd vid tandvårdsbesök. Studier har visat att barns koncentration kan öka med hjälp av robotar.

Utmaning

Barn med autismspektrumtillstånd kan ha svårt att samarbeta i tandvårdssituationen på grund av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Många gånger är barnen känsliga för stress och olika sinnesintryck. De tycker ofta om rutiner och vill göra saker på sitt sätt.

Lösning

Tio barn med autismspektrumstillstånd kommer att få ha en robotkatt i sitt knä vid tandvårdsbesök hos tandhygienist var tredje månad under ett års tid. Besöken filmas och analyseras, barnen tillfrågas och föräldrar intervjuas. Studien kommer att bidra med nya insikter om vad robotkatter har för effekt vid tandvårdsbesök.

Effekt

Om det visar sig att barnen har nytta av robotkatten vid besök i tandvården skulle det kunna leda till färre besök.